เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาการนำเข้ามันสำปะหลังที่ไม่ถูกต้อง

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานเนสท์เล่ เพียวริน่า เพ็ทแคร์ ประจำภูมิภาคอาเซียน ถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงและเครื่องดื่มยูเอชที

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวและเยี่ยมชมบริษัทผู้ส่งออกข้าวไทย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของ บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด และ บริษัท พนัส โภคภัณฑ์ จำกัด

หมวดหมู่