เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์ QR Code โครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายในต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนากับโครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง”การใช้สิทธิประโยชน์จาก RCEP ส่งเสริม SME แข่งขันในตลาดสากล ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี

การปิดการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ในเดือนตุลาคม 2565

สำรวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบ DFT Smart C/O

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้ชื่องาน “Expert – Export ชี้ทางรอด...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ประกาศ! กรมการค้าต่างประเทศ จะเปิด ให้บริการออกใบอนุญาตส่งออกสินค้า (แบบ อ.2) ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ถ่านไม้ ถ่านหิน กาแฟ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง  สารกาเฟอีน และสารโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต และออกหนังสือรับรองการส่งออกสินค้ากาแฟ (แบบ lnternational Coffee Organization: lCO)  ผ่านระบบ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - l) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศ จะยกเลิก ระบบขึ้นทะเบียนกาแฟ ผ่านระบบ Registration Database (ระบบเดิม)  โดยจะให้บริการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่งออกสินค้ากาแฟ ผ่านระบบการให้บริการออกหนังสือสำคัญการส่งออกนำเข้าสินค้าฯ หรือ DFT SMART - Licensing Systems (SMART - I)