เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ติดต่อกรมการค้าต่างประเทศ

สำนักงานสาขา
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 โทรศัพท์. 02-528-7500-29
 โทรสาร.   02-5474791-2
สำนักงานสาขา
ศูนย์แสดงสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา
 

22/77 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 โทรศัพท์. 02-511-3021-8 
 โทรสาร.   02-511-3029
สำนักงานสาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัด สมุทรปราการ

999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์. 02-134-0941, 02-134-0942 ,02-134-0944

แผนที่ กรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ - สนามบินน้ำ

กรมการค้าต่างประเทศ - รัชดา

กรมการค้าต่างประเทศ - สุวรรณภูมิ