เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
6 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรม
ฝึกอบรมผ่าน Zoom
สาระสำคัญ
ฝึกอบรมผ่าน ZOOM “การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิตและ Update ฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง"
สำนัก/กอง
บก.