เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เตรียมยก (ร่าง) กฎที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การออกหนังสือรับรอง แสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้ากลุ่มนม ปี 2566 ถึงปี 2568

คต. เร่งแก้ปัญหาการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ส่งออกคล่องตัว

ส่งออกแล็ปท็อป แท็บเล็ต & คอมพิวเตอร์ ไปอินเดียต้องขออนุญาต ดีเดย์ 1 พ.ย. 66 นี้

คต. เดินสายประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในต่างประเทศ...หวังดันส่งออกข้าวปี 2566 ตามเป้า 8 ล้านตัน

ส่งออกของเล่นเด็กไป EU ต้องมี Digital Product Passport

ส่งออกยานยนต์ไทยมีเฮ! ศรีลังกาปลดล็อคห้ามนำเข้ารถบรรทุกและยานยนต์ขนาดใหญ่

คต. จัดกิจกรรม TRC 2023 สัญจรภาคใต้ ต่อยอดความสำเร็จ “ตลาดนำการผลิต” เร่งพัฒนาข้าวไทยคุณภาพดี มีมาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด

คลิปข่าว พาณิชย์มั่นใจส่งออก ข้าว ตามเป้า 8 ล้านตัน -Nation TV

คลิปข่าว วิเคราะห์ราคาข้าวกับคุณลักขณา -ThaiPBS

อินเดียจ่อห้ามส่งออกน้ำตาล คาดราคาฯ พุ่ง