เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. บรรลุเป้า... ขับเคลื่อนการส่งออกสินค้ามาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วย “OCS Connect”

คต. เร่งเครื่อง!! เปิดสอบผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า คุมเข้มมาตรฐานสินค้าเกษตร

ผู้ประกอบการตอบรับการใช้ Self-Cer เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสิทธิพิเศษทางภาษีมากขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ ทำตามที่พูด คุมเข้มคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ล็อตแรกจนล็อตสุดท้าย

อินโดนีเซียประกาศใช้กฎระเบียบการจดทะเบียน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากต่างประเทศ ฉบับที่ 90 ปี 2023

บทสัมภาษณ์พิเศษ การค้าชายแดนและการผ่านแดน เดือนแรกของปี 2567

DFT เปิดรับการประเมินระบบงาน ICP ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 3) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า

คต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาต ให้นำยางรถใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ด่วน... คต. รุกคืบเดินหน้า เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ 100%  ฟรี... ไม่มีค่าใช้จ่าย

คต. จับมือ สรท. ผลักดันผู้ประกอบการใช้สิทธิฯ Self-Cer ส่งออกต่างประเทศ