เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ


คต. เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ขยายตลาดข้าวไทยในสิงคโปร์

“กรมการค้าต่างประเทศ” จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ยกระดับสินค้าเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากล

คต. นำร่องปลดล็อคความยุ่งยาก...จ่ายค่าธรรมเนียมปุ๊บ ต่ออายุปั๊บ

“คต. เผยส่งออกมันสำปะหลัง 6 เดือนหลังดีมานด์ยังพุ่งต่อเนื่อง  คาด ปี 65 ส่งออก 11 ล้านตัน 4,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ”

คต. รับรอง 26 องค์กรแรกของประเทศที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพระบบงานควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

คต. เตรียมเสนอหลักเกณฑ์การจัดสรรโควตาสินค้ากลุ่มมะพร้าว ตามกรอบความตกลง WTO สำหรับปี 2566 – 2568

คต. มั่นใจข้าวไทยในตลาดมาเลเซียโตต่อเนื่อง

คต. ตรวจเข้ม! การออก Form CO ทั่วไป กลุ่มสินค้าเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันถูกแอบอ้างถิ่นกำเนิดไทย

“โอกาสทองข้าวนึ่งไทย...บังกลาเทศปรับลดภาษีนำเข้า”

ส่งออกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สดใส อินเดียยุติเก็บอากร AD ไทย