เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มอบประกาศนียบัตรแก่องค์กรที่ผ่านการประเมินผลการรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้องรับรอง กรมการค้าต่างประเทศ