เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานกิจกรรมสัมพันธ์ Happy Customer Hours ครั้งที่ 2/2567

ผู้อำนวยการกองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สร้างแต้มต่อทางการค้าแก่ผู้ส่งออกไทยด้วย Self-Cer”

ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการเปิดการอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของกรมฯ”

ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ครบเครื่องเรื่องออก Form ผ่านระบบ Rovers Plus และ Smart C/O

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าพบหารือกับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ (Young FTI)

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้เข้าร่วมหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร (BenF)

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานการสัมมนาหัวข้อ สร้างแต้มต่อทางการค้าแก่ผู้ส่งออกไทยด้วย Self - Cer ครั้งที่ 2

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานจัดอมรบเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP Network) และโครงการบ่มเพาะระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (ICP In-House) รุ่นที่ 1/2567 (รุ่นที่ 8 )

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

หมวดหมู่