เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "มหากาพย์สงครามการค้า..เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร" ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเบิร์กเลย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ| 2491 

 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สงครามการค้าผ่านมุมมองอดีตทูตไทยในสหรัฐฯ” โดย นายพิศาล มาณวพัฒน์ (Download File)

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชั้นเชิงมังกร: กับการรับมือสงครามการค้าสหรัฐ”  โดย ดร. อาร์ม ตั้งนิรันดร (Download File)


เสวนา หัวข้อ “สงครามการค้า: พญามังกร VS พญาอินทรี โอกาสหรือวิกฤตไทย?”

นายโจ ฮอร์น พัธโนทัย (Download File)
ดร. กิริฎา เภาพิจิตร (Download File)
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ (Download File)
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (Download File)


รับชมผ่าน Youtube การสัมมนา "มหากาพย์สงครามการค้า..เมื่อพญาอินทรีไล่ขยี้พญามังกร" (คลิกรับชม)

เอกสารแนบ