เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” 📍📍📍ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น | 522 | เปิดรับสมัคร 

🔥🔥ความรู้ดี..ดี..ปี 2567 เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME รวมถึงผู้สนใจทั่วไป📌📌

จัดโดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” 
📍📍📍ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
📣📣งานนี้พลาดไม่ได้ กรมการค้าต่างประเทศ นำขบวนทัพวิทยากรจากภาครัฐ และภาคเอกชนแบรนด์ธุรกิจชื่อดังส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าเสรี หรือ FTA แบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าไทย อาทิ หลักเกณฑ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าในแต่ละ FTA ที่มีความแตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ FTA กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า การคำนวณต้นทุนและตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด ด้วยระบบ ROVERs PLUS การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ตลอดจนวิธีการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O รวมทั้งความตกลงการค้าเสรีไทย -ศรีลังกา ซึ่งเป็นการลงนามความตกลงล่าสุด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA ติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ SME ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การค้าโลก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  🛫
📢 พร้อมแล้วหรือยังกับการไขกุญแจ🔐🔐เพื่อเปิดรับความรู้ดี ดี สิทธิประโยชน์ทางการค้า 🎈🎈อย่าลืม อย่าพลาด...โอกาสดี ดี รีบลงทะเบียนด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆ
📢 ฟรี...ฟรี มีที่นี่ กรมการค้าต่างประเทศ
‼️สนใจลงทะเบียนได้ที่ ‼️
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567  https://forms.gle/ZMUHMQU9EH8kPr5d8
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
📞 081-701-4654 , 063-792-4412
📞สายด่วน 1385

เอกสารแนบ