เปลี่ยนการแสดงผล

ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้า-ส่งออก สินค้าเกษตร

RSS List

xml All categories
xml ข้าว
xml มะพร้าว
xml มะพร้าวฝอย
xml เนื้อมะพร้าวแห้ง
xml น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว
xml ชา
xml ผลิตภัณฑ์กาแฟ
xml เมล็ดกาแฟ
xml กาแฟสำเร็จรูป
xml มันฝรั่ง
xml หอมหัวใหญ่
xml นมและครีมและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง
xml นมผงขาดมันเนย
xml พริกไทย
xml ลำไยแห้ง
xml ไหมดิบ
xml ถั่วเหลือง
xml กากถั่วเหลือง
xml น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง
xml กล้วยสด
xml สับปะรดสด
xml เนื้อสุกรปรุงแต่ง