เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. David O'Sullivan / EU Sanctions Envoy, European Commission และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนไทย

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. David O'Sullivan / EU Sanctions Envoy, European Commission และคณะ เนื่องในโอกาสเยือนไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง Operation Room ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ