เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า”

นางสาวปิยชาติ สอทิพย์ ผู้อำนวยการกองสิทธิประโยชน์ทางการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล เรื่อง “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทยก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม The Tide Resort Bangsaen Beach, Thailand จังหวัดชลบุรี