เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการเปิดการอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของกรมฯ”

นายกิตติพงษ์ จันทรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการเปิดการอบรม เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ของกรมฯ” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องอบรม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ