เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และคณะผู้บริหารฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น ในโอกาสรับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์