เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ พิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าต่างประเทศ ครบรอบ 82 ปี

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ พิธีสงฆ์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่น และมอบทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่กรมฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าต่างประเทศ ครบรอบ 82 ปี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ