เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องบุรฉัตร์ไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์