เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องออก Form ผ่านระบบ Rovers Plus และ Smart C/O"

นางวศิณี อธิสุข ผู้อำนวยการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องออก Form ผ่านระบบ Rovers Plus และ Smart C/O" เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ