เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหารฯ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจชาวพาณิชย์"

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และผู้บริหารฯ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจชาวพาณิชย์" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์