เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์