เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ บริษัท อินเทคค์ ฟีด จำกัด และ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ จังหวัดสมุทรสาคร