เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของกรมการค้าต่างประเทศ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมแกรนด์พาลาสโซ่ พัทยา เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2567