เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของ บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด และ บริษัท พนัส โภคภัณฑ์ จำกัด

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของ บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด และ บริษัท พนัส โภคภัณฑ์ จำกัด เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี