เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

แถลงข่าว เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว)

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดตัวโครงการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย (ตราเขียว) และสรุปผลงานสำคัญกรมการค้าต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ อาคารกรมการค้าต่างประเทศ