เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กรุงเทพมหานคร