เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนา "ปลุกค้าชายแดน สร้างการลงทุน กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตราด : RCEP & TCWMD"

         กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสัมมนา "ปลุกค้าชายแดน สร้างการลงทุน กระตุ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตราด : RCEP & TCWMD" วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด