เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

สัมมนา TCWMD ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Progrma : ICP)

สัมมนา TCWMD  เรื่อง ระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Progrma : ICP) บรรยายโดยนายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดตราด