เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียดภาพกิจกรรม

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและบางกอกโพสต์

นายพิทักษ์ ชัยอุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจและบางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565