เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม อัศวรรณ จังหวัดหนองคาย| 2567 

คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

1. หัวข้อ "ภาพรวมสิทธิประโยชน์ทางการค้า" โดย นางชุมศรี เย็นทรวง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า


2. หัวข้อ "การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน" โดย นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า


3. หัวข้อ "การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" โดย ผู้แทนสำนักบริการการค้าต่างประเทศ


4. หัวข้อ "ขั้นตอนการยื่นตรวจรับรอบคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า" โดย นางสาวลักขณา วิญญา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด

เอกสารแนบ