เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "รู้ลึก รู้ซึ้ง เข้าถึง สิทธิประโยชน์อาเซียน-จีน" วันที่ 10 และ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 5-9 ชั้น 2 อาคารสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (รัชดา)| 2596 

เอกสารแนบ