เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด อบรม / สัมมนา

ประกาศรายชื่อ : กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้รับบริการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร "สอนใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน Front Office" ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 | 3596 | ปิดรับสมัคร 

กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้รับบริการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร
"สอนใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน Front Office"
ในระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ

*-----------------------------------------------------*


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สอนการใช้งานระบบ SMART C/O ส่วนงาน Front office”
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ ดังนี้


                           รอบที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
                                         คลิกรายละเอียด 

                          รอบที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

                                        คลิกรายละเอียด  

                          รอบที่ 3 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
                                        คลิกรายละเอียด 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385
(2 กุมภาพันธ์ 2566)
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

จำนวน 60 คนต่อวัน (ระยะเวลาการฝึกอบรมฯ 1 วันต่อรอบ)
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจที่เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถลงทะเบียนฯ ดังนี้


รอบ ที่ 1
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดรับสมัคร


รอบ ที่ 2
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดรับสมัคร


รอบ ที่ 3
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดรับสมัคร
***เงื่อนไขการลงทะเบียนฯ ขอให้ไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 นิติบุคคล ต่อรอบเท่านั้น ***

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2547 4838, 0 2547 4830 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

เอกสารแนบ