เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

ดีเดย์ 15 พ.ค. 67 ! คต. พร้อมลุยออก Form C/O ผ่านระบบ DFT SMART C/O ครบจบด้วย ‘บัตรประชาชนใบเดียว’ | 191 

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กรมการค้าต่างประเทศจะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ผ่านระบบ DFT SMART C/O เพิ่มอีก 3 ประเภท ได้แก่ ฟอร์มอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์, ฟอร์มไทย - ญี่ปุ่น และฟอร์มไทย - ออสเตรเลีย ยกระดับการให้บริการครบจบด้วยบัตรประชาชนใบเดียว


          นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Certificate of Origin (C/O) ให้ผู้ส่งออกนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนำเข้า ณ ประเทศปลายทางตามความตกลงการค้าเสรีต่าง ๆ ได้พัฒนาระบบออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form C/O) ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล หรือที่เรียกว่า “ระบบ DFT SMART C/O” โดยได้เริ่มเปิดให้บริการออก Form C/O ผ่านระบบใหม่มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน รวม 7 ประเภท และตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ กรมฯ จะเปิดให้บริการออก Form C/O เพิ่มเติมอีก 3 ประเภท ได้แก่ Form ไทย - ญี่ปุ่น, Form ไทย - ออสเตรเลีย และ Form อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ จึงขอให้ผู้ประกอบการ  ที่ยังไม่เคยขอ Form C/O ผ่านระบบ DFT SMART C/O เตรียมความพร้อมโดยการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านระบบ DFT SMART - I และมอบ - รับมอบอำนาจ รวมทั้งส่งลายเซ็น ตราประทับ ไฟล์ Digital Certificate (DC) ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ DFT SMART C/O ได้


           ระบบ DFT SMART C/O เป็นการยกระดับการให้บริการออก Form C/O ไปอีกขั้นโดยผู้ประกอบการสามารถใช้งานผ่านระบบได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็ว ครบจบกระบวนการตั้งแต่การยื่นคำขอฯ การติดตามสถานะคำขอฯ ผ่านทางระบบฯ และมาติดต่อรับหนังสือรับรองฯ ที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จุดเด่นของระบบ DFT SMART C/O คือ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วได้ด้วยตนเอง (Self - Printing) เพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ประเภทต่างๆ   จากกรมฯ ผ่านเว็บไซต์ formstore.dft.go.th เพื่อนำไปพิมพ์เองไม่ว่าจะพิมพ์จากที่บ้านหรือสำนักงานของผู้ประกอบการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับหนังสือรับรองฯ ที่หน่วยงานให้บริการอีกต่อไป นอกจากนี้ระบบ DFT SMART C/O ยังได้เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อาทิ กรมศุลกากร ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการขอหนังสือรับรองฯ ที่รวดเร็ว ลดต้นทุนด้านระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมาก


          นายรณรงค์กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงปัจจุบัน ที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการออก Form C/O ผ่านระบบ DFT SMART C/O จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ Form RCEP, Form อาเซียน - ฮ่องกง, Form อาเซียน – ญี่ปุ่น, Form ไทย - เปรู Form อาเซียน - จีน, Form อาเซียน - เกาหลี และ Form C/O ทั่วไป พบว่ามีปริมาณการออก Form รวมทั้งสิ้น 117,290 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 9,568.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

โดย Form ที่มีผู้ประกอบการขอมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ Form อาเซียน – จีน จำนวน 56,049 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 5,511.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Form C/O ทั่วไป จำนวน 40,316 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 2,643.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ Form อาเซียน - เกาหลี จำนวน 14,141 ฉบับ คิดเป็นมูลค่า 7,966.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านหน้าระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385

 

เอกสารแนบ