เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. ลุยเดินหน้าจัดสัมมนา...ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA | 133 

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนา โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ครึ่งปีแรก ลุย 3 จังหวัด ชลบุรี ขอนแก่น และเชียงใหม่ พร้อมยกทัพวิทยากรภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก FTA แบบครบวงจร

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่ากรมฯ ได้เตรียมพร้อมยกทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA เดินสายจัดงานสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากลทั่วประเทศ เพื่อยกระดับความรู้แก่ผู้ประกอบการ ส่งเสริมและผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ FTA อย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้าไทย และเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงล่าสุด ได้แก่ ความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา ที่ได้ลงนามความตกลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ Workshop สำหรับการใช้งานระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ในหัวข้อ “FAST, FUTURE, FREE TRADE ขยายโอกาส SME ไทย ก้าวไกลด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ มีกำหนดการจัดงานต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2567 รวม 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม The Tide Resort Bangsaen Beach, Thailand จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น และครั้งที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และในช่วงครึ่งปีหลัง กรมฯ มีกำหนดจัดสัมมนาอีก 2 ครั้งในจังหวัดสงขลา และนครพนม

นายรณรงค์ฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การสัมมนาภายใต้โครงการส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในตลาดสากล ประจำปี 2567 นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SME ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA โดยผู้ส่งออกจะได้นำความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจาก FTA ไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจ และขยายโอกาสการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งงานนี้นอกจาก จะมีการยกทัพนักวิชาการพร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แบบเชิงลึกอย่างครบวงจรจากกรมการค้าต่างประเทศแล้ว ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้สอบถามหรือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างเต็มที่อีกด้วย


การสัมมนาทั้งหมดนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาครั้งแรกในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี สามารถลงทะเบียนได้ตาม QR Code และติดตามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมสัมมนาครั้งต่อไป ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสิทธิประโยชน์ ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 081 701 4654 หรือ สายด่วน 1385

เอกสารแนบ