เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ ทำตามที่พูด คุมเข้มคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ล็อตแรกจนล็อตสุดท้าย | 157 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ไม่แผ่ว เดินเครื่องคุมเข้มคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออกต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพเพิ่มอีก 7 ราย รวมเป็น 23 ราย สั่งลงโทษทันที

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566/67 แล้ว ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังทั้งของไทยและประเทศเพื่อนบ้านเหลือไม่มากนัก อย่างไรก็ดี ราคามันสำปะหลังในประเทศกลับอ่อนตัวลง สวนทางกับความต้องการมันสำปะหลังในตลาดโลกที่ยังมีอีกมาก จากเหตุดังกล่าว นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงได้สั่งการให้กรมฯ ซึ่งรับผิดชอบคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ยกระดับการคุมเข้มคุณภาพ สกัดไม่ให้มันเส้นด้อยคุณภาพเข้าประเทศ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังตามแนวชายแดนป้องกันการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังเถื่อน เพื่อให้ราคามันสำปะหลังอยู่ในระดับที่สมดุล ซึ่งกรมฯ จะดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งผลผลิตมันสำปะหลังล็อตสุดท้ายออกสู่ตลาด

ล่าสุดตนได้ส่งชุดตรวจของกรมฯ ลงพื้นที่ตามแนวชายแดน และพบผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพเพิ่มอีก 7 ราย ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ และจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ทำให้นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2566/67 ถึงปัจจุบัน กรมฯ ได้ลงโทษผู้นำเข้ามันเส้นด้อยคุณภาพไปแล้วถึง 23 ราย โดยผู้นำเข้าดังกล่าวจะถูกระงับไม่ให้นำเข้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงคุณภาพมันเส้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ ยังได้ส่งชุดตรวจลงพื้นที่ตามโกดังส่งออกมันเส้นในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งส่งออกสำคัญของไทย อาทิ พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เพื่อคุมเข้มคุณภาพมันเส้นส่งออกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่ส่งออกจากไทยได้คุณภาพตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ป้องกันไม่ให้มีการปลอมปน ส่งผลให้ผู้ซื้อในต่างประเทศมั่นใจในคุณภาพมันเส้นของไทยจนยอมซื้อในราคาที่สูง

“ปีนี้ถือเป็นอีกปีที่กรมฯ ทำงานอย่างหนักเพื่อคุมเข้มคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออก และผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามาก ผู้ซื้อในต่างประเทศเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าจากไทย เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ราคาหัวมันสดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงมากและมีเสถียรภาพมาก”

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การคุมเข้มคุณภาพมันเส้นนำเข้า-ส่งออกของกรมฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังล็อตแรกออกสู่ตลาด จนถึงปัจจุบันซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลผลิต และจะคุมเข้มต่อไปจนกระทั่งผลผลิตมันสำปะหลังล็อตสุดท้ายออกสู่ตลาด ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการคุมเข้มที่ผ่านมาช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศในด้านคุณภาพของสินค้าจนเป็นที่ยอมรับ และจะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญที่ช่วยให้การขยายตลาดไปยังประเทศที่มีศักยภาพเพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีนซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักทำได้ง่ายขึ้น


เอกสารแนบ