เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. จับมือ สรท. ผลักดันผู้ประกอบการใช้สิทธิฯ Self-Cer ส่งออกต่างประเทศ | 176 

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ หวังผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีและเพิ่มยอดการส่งออกไทยปี 2567 ให้สูงขึ้น

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า คต. ร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันในต่างประเทศหลักสูตรแรกของปี ในหัวข้อ “สร้างแต้มต่อทางการค้าแก่ผู้ส่งออกไทยด้วย Self-Cer ครั้งที่ 2” พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ สรท. อย่างใกล้ชิด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 802 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี ซึ่งจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อผลักดันให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าจากการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลา ลดขั้นตอนการส่งออก สร้างแต้มต่อทางภาษี และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่ 1) การให้ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่จะได้รับ และ 2) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกที่ได้รับสิทธิฯ รวมทั้งสาธิตการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ รวมถึงการปิดท้ายด้วยช่วงถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ Self-Cer ร่วมกัน

นายรณรงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการสัมมนาตามหลักสูตรดังกล่าวในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจ และหันมาใช้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยรูปแบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ส่งออกสามารถดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองลงในเอกสารทางการค้า เช่น Invoice / Bill of Lading / Packing List / Delivery Order ได้เอง ณ สถานประกอบกอบการ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วและเป็นประโยชน์ในการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศปลายทาง ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ส่งออกสามารถดำเนินการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองได้ 3 กรอบความตกลง ได้แก่ 1) กรอบความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification: AWSC) 2) การขอรับสิทธิ GSP ของสวิสเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์ (REX System) และ 3) กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-5474808 และ 02-5475132 E-mail: importad@moc.go.th


เอกสารแนบ