เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ขยายตลาดข้าวไทยในสิงคโปร์ | 221 

กรมการค้าต่างประเทศจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ หารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ ดันส่งออกข้าวไทยเพิ่ม หลังราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ พร้อมเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่สิงคโปร์

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ได้มอบหมายให้นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมฯ หารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวสิงคโปร์ (Singapore General Rice Importers Association) ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงสิงคโปร์ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวและข้อมูลตลาดข้าวในสิงคโปร์ รวมทั้งเพื่อผลักดันการส่งออกข้าวไทยไปยังสิงคโปร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ให้เพิ่มมากขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลว่า สิงคโปร์ได้เริ่มเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จึงทำให้ตัวเลขการนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่คาดว่าหลังจากนี้จะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ที่ส่วนใหญ่นิยมบริโภคข้าวไทยและเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ โดยไทยได้เน้นย้ำว่าไทยมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่มีเพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมทั้งราคาข้าวไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และไทยมีความพร้อมจัดส่งข้าวคุณภาพดีที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่สิงคโปร์

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์โดย สคต. ณ กรุงสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับความนิยมในสิงคโปร์ ได้แก่ Fairprice และ Isetan รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ Lazada/Redmart ตลอดจนจัดกิจกรรม Online Business Matching และการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์และกระตุ้นยอดขายสินค้าไทยรวมถึงข้าวไทยในสิงคโปร์เพิ่มขึ้น

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมหารือและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของไทย เป็นกิจกรรมสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ข้าวไทยตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ข้าวไทยมีส่วนแบ่งในตลาดเป้าหมายเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดการประชุมหารือกับญี่ปุ่น ฮ่องกง และมาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ จากสถิติกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ส.ค. 2565 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 4.92 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,538 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 86,064 ล้านบาท) ปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 51.37 และร้อยละ 30.47 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงและผลผลิตข้าวไทยที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการส่งออกข้าวจะขยายตัวต่อเนื่องและมีแนวโน้มส่งออกข้าวทั้งปีที่ 7.5 ล้านตัน


เอกสารแนบ