เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

“โอกาสทองข้าวนึ่งไทย...บังกลาเทศปรับลดภาษีนำเข้า” | 453 

รัฐบาลบังกลาเทศประกาศลดภาษีนำเข้าข้าวนึ่งให้แก่ภาคเอกชน โดยมี 2 บริษัทผู้ส่งออกข้าวไทยได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวของกระทรวงการอาหารของบังกลาเทศ

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 รัฐบาลบังกลาเทศได้ออกประกาศลดหย่อนภาษีนำเข้าและอากรนำเข้าข้าวนึ่งเหลือร้อยละ 25 จากภาษีและอากรนำเข้าเต็มร้อยละ 62.5 หรือลดลงร้อยละ 37.5 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เนื่องจากปัจจุบันบังกลาเทศกำลังประสบปัญหาอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 8 ปี และผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม

สำหรับการนำเข้าข้าวของบังกลาเทศจะเป็นการเปิดประมูลให้ภาคเอกชนที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการอาหารของบังกลาเทศมาเข้าร่วมประมูล ซึ่งล่าสุดในปีงบประมาณ 2565 – 2567 ของบังกลาเทศ โดยตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2567 มีบริษัทไทยที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวของกระทรวงการอาหารบังกลาเทศจำนวน 2 ราย คือ บริษัท Asia Golden Rice Co., LTD และบริษัท Thai Granlux International Rice Co., Ltd. ที่มีโอกาสเข้าร่วมประมูลข้าวของบังกลาเทศในครั้งนี้

นายพิทักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บังกลาเทศเคยเป็นตลาดนำเข้าข้าวนึ่งที่สำคัญของไทย ดังนั้น การประกาศปรับลดภาษีนำเข้าข้าวนึ่งของบังกลาเทศจึงจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับข้าวนึ่งไทยที่จะเข้าไปชิงส่วนแบ่งทางการตลาดข้าวนึ่งในบังกลาเทศอีกครั้งหนึ่ง ประกอบกับตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 บังกลาเทศนำเข้าข้าวไทยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยบวกที่สำคัญ อาทิ ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงทำให้ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ คุณภาพ มาตรฐาน และรสชาติข้าวไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และสถานการณ์ขนส่งทางเรือที่คลี่คลายลง


เอกสารแนบ