เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศปิดการให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น. | 201 

                    ปิด การให้บริการของสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาฯ ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 สายด่วน  1385

 

เอกสารแนบ