เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ขอแจ้งการปิดการให้บริการ ดังนี้ 1.ปิด การให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 2.ปิด การให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 3.ปิด การให้บริการในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา | 343 

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ส่วนกลาง (สนามบินน้ำ) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและรัชดาภิเษก ขอแจ้งการปิดการให้บริการ ดังนี้
1.ปิด  การให้บริการในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567  เนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.
2.ปิด  การให้บริการในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567  เนื่องจากตรงกับวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ทั้งนี้ จะขยายเวลาการวางบัตรเพื่อขอรับงาน ณ หน่วยงานให้บริการดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 จนถึงเวลา 17.00 น.
3.ปิด  การให้บริการในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567  เนื่องจากตรงกับวันวิสาขบูชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 511 3021 - 28 , 02 134 0944 และสายด่วน 1385


เอกสารแนบ