ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อชี้แจง   งานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการค้าต่างประเทศ

โทรศัพท์. 02 547 4847
โทรสาร. 02 547 4800 
E-mail : dft_antic@moc.go.th


Loading
  • ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร้องเรียน

  • ตอนที่ 2 เรื่องร้องเรียนการทุจริต

หมวดหมู่